Kutadgu Bilig
Peygamber Aleyhi's-Selâmın Medhini Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
II Yalavaç Aleyhi’S-Selâm Ögdisin Ayur Peygamber Aleyhi's-Selâmın Medhini Söyler
34 Sevüg savçı ıdtı bağırsak idi,  bodunda talusı kişide kedi Esirgeyen rabbim halkın en seçkini ve insanların en iyisi olan sevgili Peygamberi gönderdi.
35 Yula erdi halkka karaŋku tüni,  yaruklukı yadtı yaruttı seni O karanlık gecede halka meş'ale idi ; etrafa ışık saçtı ve seni aydınlattı.
36 Okıçı ol erdi bayattın saŋa,  sen ötrü köni yolka kirdiŋ toŋa O sana Tanrı tarafından gönderilen dâvetçi idi; sen bu sayede doğru yola girdin, ey yiğit.
37 Atasın anasın yuluğ kıldı ol,  tilek ümmet erdi ayu berdi yol Atasını ve anasını feda etti ; tek dileği ümmeti idi, ona yol gösterdi.
38 Künün yemedi kör tünün yatmadı,  seni koldı rabda adın kolmadı Gündüz yemedi, gece yatmadı; Tanrıdan seni istedi, başka bir şey istemedi.
39 Seni koldı tün kün bu emgek bile,  anı ög sen emdi sevinçin tile Bunca zahmet ile gece-gündüz hep seni üstedi ; şimdi sen onu öğ ve rızasını dile.
40 Kamuğ kadğusı erdi ümmet üçün,  kutulmak tiler erdi râhat üçün Bütün kaygusu ümmeti idi ; rahat etmek için, onun azaptan kurtulmasını dilerdi.
41 Atada anada bağırsak bolup,  tiler erdi tutçı bayattın kolup Atadan ve anadan daha merhametli idi ; Tanrıdan dâima bunu niyaz eder, bunu dilerdi.
42 Bayat rahmeti erdi halkı öze,  kılınçı silig erdi kılkı tüze O ümmeti üzerine Tanrının bir rahmeti idi ; güzel tavırlı, dürüst ve kendisine güvenilir bir tabiatte idi.
43 Tüzün erdi alçak kılınçı silig,  uvutluğ bağırsak akı keŋ elig Asîl tabiatli, alçak gönüllü ve güzel tavırlı idi ; haya sahibi, şefkatli, cömert ve eli açık idi.
44 Yağız yer yaşıl kökte erdi küsüş,  aŋar berdi teŋri ağırlık üküş Kara yerde de aziz idi, mâvî gökte de ; Tanrı ona çok değer vermişti.
45 Başı erdi öŋdün kamuğ başçıka,  kedin boldı tamğa kamuğ savçıka O bütün rehberlerin önünde baş idi ; sonra da bütün resullerin hâtemi oldu.
46 Köŋül badım emdi anıŋ yolıŋa,  sevip sözi tuttum bütüp kavlıŋa Onun yoluna şimdi gönül bağladım ; bütün dediklerine inandım ve severek sözünü tuttum.
47 İlâhi küdezgil meniŋ köŋlümi,  sevüg savçı birle kopur kopğumı Ey Tanrım, benim gönlümü gözet ; kıyamette beni sevgili Peygamber ile birlikte hasret.
48 Kıyâmette körkit tolun teg yüzin,  elig tuttaçı kıl ilâhi özin Kıyamette dolun ay gibi yüzünü göster; ey Tanrım, kendisini bana şefaatçi kıl.