Kutadgu Bilig
Müneccimler İle Münâsebeti Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LV Yulduzçılar Birle Katılmaknı Ayur Müneccimler İle Münâsebeti Söyler
4376 Munıŋda basa emdi yulduzçı ol,  baka körse yetrü idi yinçge yol Bunlardan sonra da müneccimler gelir; iyı'ce dikkat edersen,
4377 Yıl ay kün sakışı bularda bolur,  kereklig-turur bu sakış ay unur Yıl, ay ve günlerin hesabını bunlar tutarlar; ey kudretli insan, bu hesap çok lüzumlu bir şeydir.
4378 Bileyin tese sen okı hendese,  açılğay sakış kapğı munda basa Bunu öğrenmek istersen, hendese okumalısın; bundan sonra sana hesap kapısı açılır.
4379 Okı zarb u kısmet tükel bil küsûr,  tükelke tükel imtihân ol yetür Darb ve taksim oku, bütün kesirleri iyice ögren; bu kamil bir insan için, mükemmel bir imtihandır; bunu yap.
4380 Ya tazif ya tansif özüŋ yetrü bil,  kalı bildiŋ erse aded cedri kıl Sen taz'if ve tansifi iyice öğren; bunları öğrendikten sonra, aded cezrini ele al.
4381 Yana cem ü tefrik misâhatka öt,  yeti kat felekni yatur yamça tut Sonra cemi, tefrik ve mesahayı geç; yedi kat feleği, bir çöp parçası imiş gibi, avucunda tut.
4382 Takı kolsa cebr ü mukâbel okı,  yeme oklidis kapğı yetrü tokı Daha da istersen, cebir ve mukabele oku; bir de Oklidis'in kapısını da iyice çal.
4383 Kerek dünyâ işi kerek ukbi tut,  sakış birle adra tutar bilge büt Gerek dünya işi, gerek ahiret işi olsun, inan ki. âlim bunları hesap ile birbirinden ayırarak, zapteder.
4384 Sakış artasa dünyâ ukbi işi,  neçe birle artar ay edgü kişi Hesap bozuluru, dünya ve ahiret işi de onunla birlikte bozulur, ey iyi insan.
4385 Kılayın tese sen özüŋ iş küdüg,  ayıtğu kerek edgü isiz üdüg Her hangi bir işe başlamak istenen, önce zamanın bunun için iyi veya kötü olup-olmadığını sormak lazımdır.
4386 Kün ay kutluğı bar yeme kutsuzı,  ayıt kutluğın tut ay yalŋuk tüzi Gün ve ayların kutlusu olduğu gibi, kutsuzu da vardır; bunları sor ve kutlu olanını seç; ey remiz kalpli insan.
4387 İdi yakşı aymış biliglig karı,  biligligke aytıp işiŋ kıl yorı Bilgili, görmüş-geçirmis ihtiyar çok güzel söylemiş; isini her vakit bilgiliye sor ve ona göre hareket er.
4388 Bilig birle yalŋuk işin başlasa,  tilek boldı sakın negü işlese İnsan ise bilgi ile baslara, onun her işinde muvaffak olacağını önceden kabûl et.
4389 Tükel işte aşnu tusulur bilig,  kenikse bilig işke yetmez elig Her iste önceden bilgi edinmek faydalıdır; bilgi sonraya bırakılırsa, insan isinde muvaffak olamaz.
4390 Ayıt söz olarka yeme bütme terk,  biligli bayat ol munı tutğu berk Sözü onlara sor, fakat hemen inanıverme; her şeyi bilen Tanrıdır ve ancak ona kuvvetle sarılmalıdır.
4391 Bularığ yeme edgü tutğıl yaraş,  tilin serme irme köŋül kılma baş Bunlara da iyi muamele er, anlat; onlara çıkışma ve incitecek söz söyleyerek, kalplerini kırma.