Kutadgu Bilig
Kumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LXXXIII Kumaru Öğdülmiş Ke Taziyet Kılmışın Ayur Kumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler
6293 Kumaru tegip tıdtı aydı serin,  bayat hukmi tapla köŋül ög tilin Kumaru onun feryâdlarına mâni olmağa çalıştı : — Sabırlı ol, Tanrının hükmüne gönlünle, aklınla ve dilinle riza göster — dedi —
6294 Tözüke-turur bu ölüm kelgü kün,  ol öldi sen emdi ölümke anun Her kes için bu ölümün geleceği bir gün vardır; o öldü, şimdi de sen ölüme hazırlan.
6295 Negüke kılur sen sığıt ay urı,  kim urdı ya kim sökti ne ol korı Ey oğul, niçin ağlıyorsun; sana vuran, söğen kim, kimden ne zarar gördün ?
6296 Bayat berdi erdi aŋar cân revân,  yana yandru aldı çıkıp bardı cân Bu fâni canı ona Tanrı vermişti, şimdi bunu gen aldı ve can da çıktığım.
6297 Ol evre yana yanğu ermez berü,  saŋa hem maŋa barğu terk ol naru O bir daha geri dönecek değildir; kısa bir zaman sonra, sen de ben de oraya gideceğiz.
6298 Ayur tur kadaşıŋ gûrin körgile,  ziyâret kılıp sen yana yanğıla Bir de ilâve etti : — Kardeşinin mezarını bir gör, onu ziyaret edip, öyle geri dön.