Kutadgu Bilig
Âlimler İle Münâsebeti Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LI Bilge Âlimler Birle Katılmaknı Ayur Âlimler İle Münâsebeti Söyler
4341 Takı bir kotu bilge âlimler ol,  olar ilmi halkka yaruttaçı yol Diğer bir zümre de âlimlerdir, onların ilmi halkın yolunu aydınlatır.
4342 Olarnı katığ sev ağırla sözin,  biliglerin ögren üküş ya azın Onları pek çok sev ve onlardan hürmetle bahset; çok veya az, onların bilgilerini öğren.
4343 Bular ol yarar ya yaramazlarığ,  seçip adra tutğan köni yol arığ Faydalı ve zararlı şeyleri birbirinden ayırt ederek, doğru ve temiz yol tutan kimseler bunlardır.
4344 Usa ilmi ögren biligleri bil,  neŋin edgülük kıl küdez bekrü til Mümkünse, ilimlerini öğren ve bilgilerini bil; onlara iyilik yap ve yardımda bulun; onlara dil uzatma.
4345 Bular ol hakikat bu din tirgüki,  olar bilgi ol çın şeriat köki Bu dinin direği gerçekten bunlardır; doğru şeriatin temeli bunların bilgisidir.
4346 Yok erse ajunda bu âlim bügü,  tikip önmegey erdi yerde yegü Dünyada bu âlim ve hakimler olmasa idi, ekilmiş olsa bile, yerden yiyecek çıkmazdı.
4347 Olar ilmi boldı bodunka yula,  yarusa yula tünle azmaz yola Onların ilmi halk için bir meş'ale oldu; geceleyin meş'ale yanarsa, insanlar yolu şaşırmazlar.
4348 Neŋiŋde ülüg kıl süçig söz bile,  aş içgü yitürgil tapuğ kıl küle Onlara malından hisse ayır, onları yedir, içir; güler yüz ve tatlı sözle hizmetlerinde bulun.
4349 Tilin serme irme bolun eymenük,  ağu ol olarnıŋ eti birtem ök Sert ve kaba dil kullanma, onlardan çekin; onların eti yenmez, zehirdir.
4350 Tilin irme serme tuz etmek yetür,  ağır tut olarığ ağırla kötür Onlara karşı sert ve kaba bir dil kullanma; tuz-ekmek yedir, saygı göster ve hürmet et.
4351 Eşit ilmi işlet tilin soŋdama,  ya kılkın kılınçın yavuz tep teme Onları dinle, bilgilerine göre hareket et; tavır ve hareketleri hakkında arkalarından dedi-kodu yapma.
4352 Olardın kereki saŋa ilmi ol,  könilikke yetse ayu berse yol Senin için lâzım olan onların ilmidir; onlar insanlara yol göstererek, doğruluğa sevkederler.
4353 Bular ol sürüg koyka erkeç sanı,  koyuğ başlasa sürse yolça köni Bunları koyun sürüsünün koçu telâkki et; onlar başa geçip, sürüyü doğru yola götürsünler.
4354 Katılğıl bularnıŋ bile edgüleş,  kutadğay saŋa iki ajun ulaş Bunlar ile münâsebet kur ve iyi geçin; böylece saadete kavuşarak, her iki dünyada mes'ûd olursun.