Kutadgu Bilig
Rüya Tâbircıleri İle Münâsebeti Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LIV Tüş Yorğuçılar Birle Katılmaknı Ayur Rüya Tâbircıleri İle Münâsebeti Söyler
4366 Takı bir bilig kör bu tüş ilmi ol,  tüşese yoruğlı açar edgü yol Bir ilim de rüya ilmidir; rüya görünce, yoran kimse onu hayra çevirir.
4367 Udısa bu yalŋuk tüşer ök bu tüş,  yora bilse terkin kelir ağzı tuş insan uyuyunca, rüya görür; tâbirci yormasını bilirse, dediği derhâl çıkar.
4368 Tüşüg edgü yorsa bu tüş yorğuçı,  ol edgü kelir kör bu sevnür tuçı Bu rüya yoran kimse onu iyiye yorarsa, rüya dâimi iyi çıkar ve insan sevinir.
4369 Kalı teŋsiz erse tüşi ked yavuz,  çığayka berip neŋ küdezgü et öz Eğer rüya münasebetsiz ve çok fena ise fakirlere sadaka vererek, vücûdu onun şerrinden korumak lazımdır.
4370 Bu tüş ilmi körgil bağırsak bayat,  kulı edgüsin koldı berdi âyât Bu rüya ilmine bak. merhametli Tanrı kulunun iyiliğini arzuladı ve ona rüyada alâmetler gösterdi.
4371 Tüşi edgü bolsa sevinse körüp,  isiz körse rabka sığınsa turup Rüya iyi olursa, onu görünce, sevinmeli; fena bir rüya görünce de. kalkıp Tanrıya sığınmalıdır.
4372 Çığayka ülese kümüş neŋ tavar,  bayat kolsa andın belânı yığar Fakirlere gümüş ve mal dağıtılıra, Tanrı insanı bela ve kazalardan muhafaza eder.
4373 Yörügke barır tüş tüşüg yakşı yör,  ayâ tüş yörügli tüşüg yinçge kör Rüya tâbire bakar, rüyayı daimâ iyiye yor; ey rüya yoran kimse, rüyayı çok dikkatli incele.
4374 Bu yaŋlığ tüşüg uz yörügli bular,  biliglig bağırsak bolup edgüler Rüyaları böyle iyi yoran bunlardır; onlar bilgileri ve gönülden bağlılıkları ile insana iyilik ederler.
4375 Bularığ yeme edgü tutğıl kadaş,  tilese kadaş tut tilese adaş Ey kardeş bunlara karşı da iyi davran, onlara istersen kardeş, istersen dost muamelesi yap.