Kutadgu Bilig
Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
XXV Öğdülmiş Küntoğdı İlig Tapuğıŋa Körünmişin Ayur Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler
1581 Yorıp kirdi ögdülmiş utru turup,  iligke köründi sevinçlig bolup Öğdülmiş yürüyüp, içeri girdi ve huzura kabul edilerek, hükümdarın karşısında sevinçle durdu.
İlig suali Öğdülmişke HÜKÜMDARIN ÖĞDÜLMİŞ'E SUÂLİ
1582 İlig kördi terkin okıdı anı,  ayıttı negü kıldı üdlek seni Hükümdar onu görünce, hemen yanma çağırdı ve sordu: —Felek sana neler yaptı?
1583 Negü teg keçer bu keçigli künüŋ,  könimü yorır sen ya egri yoluŋ Günlerin nasıl geçiyor; doğrumu yürüyorsun, eğri yoldamısın?
1584 Negü kıldı üdlek ataŋda kedin,  sevinçmü berür ya sakınç kadğudın Babandan sonra felek sana neler yaptı; sem sevındirdimı, yoksa yerindirdi mi?
Öğdülmiş cevabı İligke ÖĞDÜLMİŞ'lN HÜKÜMDARA CEVABI
1585 Ötündi bu ögdülmiş ilig kutı,  uzun keç tirilsü yadılsu atı Öğdülmiş arzetti : — Ey devletli hükümdar, Allah uzun ömürler versin, şöhretin dünyaya yayılsın.
1586 Yırak boldum ilig tapuğında taş,  iriglendi üdlek maŋa tügdi kaş Felek bana gadretti ve kaşını çattı; hükümdarın hizmetinden uzakta ve dışarda kaldım.
1587 Büte boldı ilig yüzin körmedim,  sakınç kadğu birle yorıp külmedim Çok zaman geçti, hükümdarın yüzünü görmedim, üzüntü ve kaygı içinde idim; yüzüm gülmedi.
1588 Bu kün edlep ilig meni ündedi,  umınçlığka devlet maŋa kur badı Bugün hükümdar beni hatırlayarak, çağırttı; şimdi ümitli olabilirim, çünkü saadet bana yâr olmağa başladı.
1589 İlig yarlığını eşitti özüm,  künüm edgü boldı yarudı közüm Hükümdarın emrini duyunca, gözüm parladı ve bana gün doğdu.
1590 İlig tegme törlüg ayıttı bilig,  ötündi bu ögdülmiş açtı tilig Hükümdar türlü suâller ile bilgisini denedi ve Öğdülmiş bunların hepsine uygun cevaplar verdi.