Kutadgu Bilig
Nasıl Evlenileceğini Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LXII Evlik Negü Teg Almaknı Ayur Nasıl Evlenileceğini Söyler
4475 Kalı evlik almak tilese özüŋ,  talusın tile ked yiti kıl közüŋ Eğer evlenmek istersen, çok dikkatli ol ve iyi bir kız ara.
4476 Köki edgü bolsun uruğ hem tarığ,  uvutluğ sakınuk tilegil arığ Alacak kimsenin soyu-sopu ve ailesi iyi olsun; kendisinin de haya ve takva sahibi, temiz olmasına dikkat et.
4477 Usa ev kızı al elig tegmedük,  seniŋde adın er yüzin körmedük Alacaksan, el değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş olan, bir aile kızı almağa çalış.
4478 Seni sevge sendin adın bilmegey,  yarağsız ya teŋsiz kılık kelmegey Böylesi seni sever ve senden başkasını tanımaz, yakışık almayan münasebetsiz hareketlerde de bulunmaz.
4479 Özüŋde kodı al kisi alsa sen,  bedük tüp ke yakma bulun bolğa sen Evleneceksen, kendinden aşağı derecede biri ile evlen; kendinden yüksek ailelere yaklaşma, sonra onun esiri olursun.
4480 Negü ter eşitgil sınamış kişi,  sınamış kişiniŋ bışığ ol işi Tecrübe etmiş olan insan ne der, dinle; tecrübeli insanın işi dâima mükemmeldir.
4481 Kisi alsa özde kodı al köni,  sevinçin keçürgey sen üdlek küni Evleneceksen, kendinden aşağı derecede biri ile evlen; ömrünü huzur içinde geçirirsin.
4482 Yüzi körki kolma kılınç edgü kol,  kılınç edgü bolsa yarutğay seni Onda yüz güzelliği arama, güzel huy ara; huyu iyi olursa, seni memnun eder.
4483 Kisi alma alsa özüŋke kurı,  sen alğıl sakınuk erenler eri Ey takva sahibi insan, evlenme; evlenirsen, kendi dengin ile evlen.
4484 Yüzi körki kolma kılınç edgü kol,  kılınç edgü bolsa tükel bolğa ol Yüz güzelliği arama, güzel huy ara; huyu güzel olursa, o mükemmel demektir.
4485 Ay körklüg koluğlı munı kolmağıl,  kızıl meŋziŋi sen sarığ kılmağıl Ey güzellik arayan, güzellik arama; sen al yanağını boş yere sarartma.
4486 Kim evlik alayın tese törtte taş,  adın almaz evlik ayâ erde baş Evlenmek isteyen kimseler şu dört nevi kadın ile evlenirler, ey erkeklerin ileri geleni.
4487 Biregü bay evlik tiler üstikip,  takı biri körklüg tiler köz tikip Biri zengin kadın ile evlenmek ister; biri güzel olmasını ister ve ona göz diker.
4488 Takı bir uruğluğ tüp aslı kolur,  uluğluk atıŋa küvenür bolur Bir başkası soyu-sopunun asîl olmasını ister ve bu asalet payesi ile iftihar eder.
4489 Takı biri yinçge sakınuk tiler,  anı bulsa terkin aŋar öz ular Başka biri de çok takva sahibi olmasını arzular; onu bulunca, ken dişini ona derhâl kaptırır.
4490 Bularda talusın ayayın saŋa,  kisi alğu erse kulak tut maŋa Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu sana söyleyeyim; evlenmek istersen, bana kulak ver.
4491 Ayâ bay tilegli sen evlik talu,  bulun bolmağıl sen ay bilgi tolu Ey seçkin ve bilgili insan, sen zengin bir kadın ile evlenmek isteyerek, kendini onun esiri durumuna sokma.
4492 Bedütgey tilin köŋli neŋke bolup,  kötürgü kerek neŋ tilese kolup O malına güvenerek, dilini uzatır; o bir çok şeyler ister ve onun bütün bu arzularını yerine getirmek icap eder.
4493 Ayâ körk tilegli kişi edgüsi,  kisi körki kolma bodun külgüsi Ey güzellik arayan insanların iyisi, kadında güzellik arama, âleme maskara olursun.
4494 Tozu halk sever ol kisi körkini,  meger teŋri fazlı küdezse anı Kadının güzelini her kes arzular; fakat onu ancak Tanrının fazlı koruyabilir.
4495 Ayâ tüp tilegli bedüklük bile,  uçuz kılmağu öz bedük tüp bile Ey asalet ve büyüklük arayan insan, bu asîl aile içinde küçük mevkie düşme.
4496 Uruğluğ tarığlığ bedükler tili,  bedükrek bolur bolma evçi kulı Soyu-sopu büyük olan kimseler yüksekten konuşurlar; sen kadın esiri olma.
4497 Ay yinçge sakınuk tilegli ınal,  munı bulsa bulduŋ bu tört neŋ tükel Ey alacağı kadının takva sahibi olmasını isteyen bey-zâde, böylesine rastlarsan, her dört şeyi de bir arada elde etmiş olursun.
4498 Kalı bulsa edgü sakınuk tişi,  yava kılma alğıl ay edgü kişi Eğer iyi ve takva sahibi bir kadın bulursan, bu fırsatı kaçırma, derhâl evlen, ey iyi insan.
4499 Tilek baylık erse tire birge neŋ,  bayutğay seni ol kızıl bolğa eŋ Arzun zenginlik ise, o tasarruf ederek, seni zenginleştirir ve yüzünü güldürür.
4500 Kılınçı köni erse körki kelir,  tişi körki kılk ol biligli bilir Ahlâkı dürüst olan kimse güzel görünür; kadının güzelliği onun tavır ve hareketidir; bunu bilen bilir.
4501 Sakınuk arığ bolsa aslı bolur,  ol üç neŋ bu yerde bolur ay unur Kadın takva sahibi ve temiz olursa, asîl demektir ve diğer üç şey de onda birleşir, ey kudretli insan.
4502 Sakınuk tile sen kisi ay bügü,  sakınuk bulunsa bolur törtegü Ey hakîm insan, takva sahibi olan kadın iste; takva sahibi biri bulunursa, her dört şey onda birleşmiş olur.
4503 Munı teg bulur erse sen bir tişi,  katığlan yava ıdma ersig kişi Böyle bir kadın bulursan, çabuk davran; fırsatı kaçırma; ey mert kişi.